Umhverfisstefna

Í nútímasamfélagi er lögð rík áhersla á umhverfismál. Það er því mikilvægt að skólar gangi á undan með góðu fordæmi og sinni þessum málum af alúð. Fjölbrautaskóli Snæfellinga vill sinna þessu hlutverki sínu vel og mun hafa umhverfissjónarmið og verndun náttúrunnar að leiðarljósi.

Aðbúnaður, heilsuefling og vinnuverndarstefna
Við viljum stuðla að bættri heilsu og líðan nemenda og starfsfólks skólans. Slíkt næst ekki nema með sameiginlegu átaki allra sem að skólanum koma. Lögð skal áhersla á að vinnuaðstaða allra í skólanum sé í samræmi við viðurkennda staðla. Stefnt skal að því að draga úr hvers kyns ryksöfnun í skólanum og að hafa öll raftæki sem geta haft hættulega útgeislun eða hávaða í hæfilegri fjarlægð frá vinnurými. Valinn verði öryggistrúnaðarmaður úr hópi starfsmanna sem starfar með stjórnendum skólans. Ef ágreiningsmál koma upp er þeim vísað til vinnueftirlitsins.

Umhverfisstefna
Við viljum að umhverfi skólans verði gróðursælt og snyrtilegt. Trjáplöntur verði gróðursettar og vel hugsað um lóð skólans þannig að starfssvæði skólans endurspegli á hverjum tíma metnað skólasamfélagsins fyrir umhverfi sínu. Við viljum efla vitund allra um mikilvægi þess að draga úr sóun á öllum sviðum og hvetja til almennrar umræðu um umhverfismál. Stefnt skal að því að endurvinna og endurnýta pappír og fleira sem til fellur.

Helstu umhverfisaðgerðir sem skólinn hefur sett sér:

  • Stefnt er að því að flokka sorp. Endurvinnslukössum verður komið fyrir í vinnuherbergi kennara, skrifstofum, ljósritunarherbergi og inni í raungreinarými þar sem listgreinar eru kenndar.
  • Rafhlöðum verði fargað á viðurkenndan hátt.
  • Notkun hreinsiefna við ræstingar verði minnkuð með því að fara sparlega með og nota örtrefjaklúta.
  • Tímaritum og dagblöðum verði safnað saman og sett í endurvinnslu. Tunnum verði komið fyrir í matsal nemenda og tæmd eftir þörfum.
  • Vatnsvél hefur verið komið fyrir í matsal hjá nemendum og á kennarastofu til að stuðla að aukinni vatnsdrykkju og um leið minni neyslu gosdrykkja/ávaxtasafa/kaffis. Fræðsla um vatnsdrykkju með því að hengja upp upplýsingaskilti hjá vatnsvél.
  • Spara orku með því að slökkva ljós og á tækjum í lok vinnudags. Sparperur verði keyptar þegar endurnýja þarf perur.
  • Áhersla verði lögð á að kaupa vörur sem eru vottaðar vistvænar.

Umhverfisnefnd skipa:
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir skólameistari
Ólafur Tryggvason umsjónarmaður fasteigna
Lilja Magnúsdóttir skólafulltrúi og leiðtogi FSN í Grænum skrefum.
Árni Ásgeirsson fulltrúi kennara
fulltrúi nemenda

 

Uppfært 28. september 2020