Íþróttabraut

Bókleg og verkleg námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum með hæfni á 3.þrepi. Íþróttabraut er 200 einingar og meðalnámstími er 6 – 7 annir.  Inngönguskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla. Á íþróttabraut er áhersla á grunngreinar og sérgreinar í íþróttum og lýðheilsu, s.s. íþróttagreinar, íþróttafræði og næringarfræði.  Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er nám á henni heppilegur undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, m.a. á sviði kennslu, íþróttafræða og útivistar hér á landi sem erlendis.

Inntökuskilyrði
Inngönguskilyrði á brautina er að nemendur hafi lokið grunnskóla.  Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.

Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að…

 • sjá um viðburð sem tengist íþrótta- og útivistarstarfi, s.s. kennslu, þjálfun, gönguferð eða móti sem tekur til undirbúnings, skipulags, framkvæmdar og mats ásamt því að geta metið  hlutlægt eigin frammistöðu við verkið og nýtt niðurstöðuna til að ná betri árangri
 • staka þátt í upplýstri umræðu um málefni er tengjast hreyfingu, heilsueflingu, þjálfun og útivist
 • taka ábyrgð á þjálfun og leiðbeint öðrum
 • beita fræðilegri og verklegri undirstöðuþekkingu
 • greina frá afstöðu sinni til heilbrigðs lífsstíls
 • taka þátt í rökræðum um efni sem tengjast hreyfingu, heilsu, þjálfun og útivist
 • stunda íþróttir og útivist þar sem krafist er sérstaks útbúnaðar, t.d. fyrir gönguferðir, skíðaferðir, hjólreiðar, o.fl.
 • þekkja hvernig má nýta sér möguleika til hreyfingar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni
 • flétta hreyfingu inn í daglegt líf og starf
 • vera meðvitaður um umhverfi sitt, njóta þess og nýta á skynsamlegan hátt með sjálfbærni í huga
 • stunda frekara nám, einkum á sviði kennslu, íþróttafræða og útivistar á háskólastigi

Brautarlýsing nemenda sem hófu nám á vorönn 2020 eða fyrr.

Neðangreind brautarlýsing á við fyrir nemendur sem hefja nám á haustönn 2020 eða síðar. 
Skipting á annir.

Kjarni allra brauta: 102 einingar

Námsgrein

 

 

 

 

 

1. þrep

2. þrep

3. þrep

Aðferðafræði

RANN
3EM05

 

 

 

 

 
5

Danska

DANS

2LH05
 
 
 
 
5
 

Enska

ENSK

2SG05
2OL05
3OG05
3OR05
 
10
10

Inng. að félagsvísindum

INNF

1IF05
 
 
 
5
 
 

Inng. að náttúruvís.

INNÁ

1IN05
 
 
 
5
 
 

Íslenska

ÍSLE

2MB05
2FR05
3BS05
3RN05
 
10
10

Jarðfræði Eyrbyggju

ÍSJA

2EJ05
 
 
 
 
5
 

Kynjafræði

KYNJ

2KY05
 
 
 
 
5
 

Lokaverkefni

LOKA

 3VE03
 
 
 
 
 
 3

Lokaönn

LOKA

 2FV01
 
 
 
 
 1
 

Lýðheilsa

LÝÐH

 1HE04
 1GR04
 
 
 8
 
 

Saga

SAGA

 2FR05
 
 
 
 
 5
 

Skyndihjálp

SKYN

 2GR02
 
 
 
 
 2
 

Stærðfræði

STÆR

 2SD05
 2TV05
 
 
 
 10
 

Upplýsingatækni

UPPD

 1SM03
 
 
 
 3
 
 

Samtals einingar

102

       

21

53

28

Þriðja tungumál - spænska eða þýska - 15 einingar

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Spænska

SPÆN

1SA05
1SB05
1SC05
 
 
   

Þýska

ÞÝSK

1GR05
1BB05
1ÞC05
 
 
   

Samtals einingar

         

15

   

Sérhæfing brautar - 75 einingar

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Heilbrigðisfræði

HBFR

2HE05
       
5
 

Íþróttafræði/þjálfun

ÍÞRF

  2ÞA05
 2HF05
     
10
 

Íþróttagrein

ÍÞRG

 1CF02
 1BO02
 2BT02
 2VÍ02
4
 4
 

Íþróttagrein

ÍÞRG

     
3LV02
   
2

Líffæra- og lífeðlisfræði

LÍOL

2BV05
2IL05
3FR05 
   
10
 5

Næringarfræði

 NÆRI

2NÆ05
 3NA05
     
 5
 5

Sálfræði

SÁLF

2ÍÞ05
       
5
 

Frjálst val í sérhæfingu

         
5
5
10

Samtals einingar

         

9

44

 22

 Frjálst val nemenda eru 8 einingar. Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 55 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 45 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

BYRJUNARÁFANGAR - Nemendur sem hafi lokið íslensku, ensku, dönsku eða stærðfræði í grunnskóla með einkunnina C eða C+ hefja nám í eftirtöldum áföngum á 1. þrepi. ÍSLE1UN05ENSK1BY05DANS1GR05 og STÆR1GR05

Síðast breytt 16.06.2020