Skólanefnd

Í 5. grein laga um framhaldsskóla nr. 92 frá árinu 2008 segir:

,,Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar. 

     Hlutverk skólanefndar er að:

  1. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
  2. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
  3. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
  4. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
  5. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
  6. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
  7. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
  8. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Í skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga árið 2018 - 2022 sitja:

Björg Ágústsdóttir
Helga Guðmundsdóttir
Hilmar Már Arason
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Örvar Már Marteinsson

Áheyrnarfulltrúi kennara er Erna Guðmundsdóttir og áheyrnarfulltrúi nemenda er Heiðrún Edda Pálsdóttir.

Varamenn eru:
Ari Bent Ómarsson
Eyþór Benediktsson
María Alma Valdimarsdóttir
Sigríður Finsen
Sigurborg Kr. Hannesdóttir

Stjórnendur skólans sitja fundi skólanefndar. Björg Ágústdóttir er formaður skólanefndar og stýrir fundum. Aðstoðarskólameistari og fjármálastjóri sjá um að rita fundargerð.