Skólanefnd

Í 5. grein laga um framhaldsskóla nr. 92 frá árinu 2008 segir:

,,Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar. 

     Hlutverk skólanefndar er að:

  1. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
  2. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
  3. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
  4. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
  5. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
  6. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
  7. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
  8. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Í skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga árið 2023 - 2027 sitja:

Kristinn Jónasson
Thelma Dögg Harðardóttir
Gerður Björk Sveinsdóttir
Björg Ágústsdóttir
Helga Guðmundsdóttir

Áheyrnarfulltrúi kennara er Birta Antonsdóttir og áheyrnarfulltrúi nemenda er Berglind Hólm Guðmundsdóttir

Varamenn eru:

Gunnar Ásgrímsson

Jón Bjarki Jónatansson

Ragnar Ingi Sigurðsson

Framkvæmdastjóri skólanefndar er Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, skólameistari.