Skólapúlsinn

Kannanir Skólapúlsins eru lagðar fyrir nemendahóp Fjölbrautaskóla Snæfellinga á haustönn. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundum og unnið úr þeim með það í huga að nýta niðurstöður til að bæta skólastarfið.

Framhaldskólapúlsinn 2023-2024

Framhaldskólapúlsinn 2022-2023

Framhaldskólapúlsinn 2019-2020