Lög foreldrafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga á Grundarfirði

Lög foreldrafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga á Grundarfirði
sett á stofnfundi félagsins 9. september 2009

1. grein

Félagið heitir Foreldrafélag Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Aðsetur þess er á Grundarfirði.

2. grein

Félagsmenn eru foreldrar og forráðamenn unglinga sem stunda nám við Fjölbrautaskóla Snæfellinga á Grundarfirði.

3. grein

Markmið félagsins eru að:

  1. Efla samstarf milli foreldra og skólans um málefni sem varða velferð, menntun og þroska nemenda.
  2. Vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra og forráðamanna og veita stjórn skólans og starfsliði aðhald.
  3. Vera bakhjarl skólans og stuðla að bættum hag hans.
  4. Miðla upplýsingum um skólastarf við Fjölbrautaskóla Snæfellinga til foreldra og forráðamanna unglinga sem þar stunda nám.

4. grein

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal haldinn eftir skólasetningu á hverju hausti, ekki síðar en 15. október. Aðalfund skal boða bréflega eða með auglýsingu í fjölmiðlum. Til hans skal boðað með að minnsta kosti 7 daga fyrirvara og dagskrá. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
    Í atkvæðagreiðslu á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða.
    Dagskrá aðalfundar skal vera:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara;
  2. Skýrsla stjórnar og endurskoðaðir ársreikningar;
  3. Lagabreytingar;
  4. Starfsáætlun fyrir næsta ár;
  5. Kosning formanns og tveggja annarra stjórnarmanna;
  6. Kosning tveggja endurskoðenda.

Fundargerð aðalfundar skal send skólameistara Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

5. grein

Stjórnarmenn eru kosnir til eins árs í senn. Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum.
    Stjórn félagsins skal fylgja samþykktum aðalfundar. Hún skal halda gerðabók þar sem gerð er grein fyrir starfsemi félagsins og stjórnarfundum.

6. grein

Stjórn félagsins er frjálst að taka við styrkjum og beita sér fyrir fjáröflun í þágu félagsins en hún getur ekki innheimt félagsgjöld.

7. grein

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins. Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn áður en skóli er settur að hausti.
    Tillögur um lagabreytingar sem bornar eru upp á aðalfundi skulu kynntar í fundarboði.