Náttúru- og raunvísindabraut

Námi á náttúru- og raunvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á náttúru- og raunvísindi. Nám á brautinni er góður grunnur undir frekara nám á háskólastigi í náttúru- og raunvísindagreinum s.s. heilbrigðisvísindum, náttúruvísindum, stærðfræði og tæknigreingum. Námið er 200 einingar og því lýkur með stúdentsprófi.

Inntökuskilyrði
Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi til að innritast á brautina.  Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.  Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans.

Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

  • nota almenna þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda.
  • beita viðurkenndum vísindalegum aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun (m.a. læsi á tölfræðilegar upplýsingar).
  • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags.
  • lesa fræðitexta á íslensku og ensku. 
  • takast á við frekara nám, einkum í náttúru- og raunvísindum, heilbrgiðisvísindum, verkfræði eða skyldum greinum á háskólastigi.

Brautarlýsing nemenda sem hófu nám á vorönn 2020 eða fyrr.

Neðangreind brautarlýsing á við fyrir nemendur sem hefja nám á haustönn 2020 eða síðar. 
Skipting á annir.

Kjarni allra brauta: 102 einingar

Námsgrein

 

 

 

 

 

1. þrep

2. þrep

3. þrep

Aðferðafræði

RANN
3EM05

 

 

 

 

 
5

Danska

DANS

2LH05
 
 
 
 
5
 

Enska

ENSK

2SG05
2OL05
3OG05
3OR05
 
10
10

Inng. að félagsvísindum

INNF

1IF05
 
 
 
5
 
 

Inng. að náttúruvís.

INNÁ

1IN05
 
 
 
5
 
 

Íslenska

ÍSLE

2MB05
2FR05
3BS05
3RN05
 
10
10

Jarðfræði Eyrbyggju

ÍSJA

2EJ05
 
 
 
 
5
 

Kynjafræði

KYNJ

2KY05
 
 
 
 
5
 

Lokaverkefni

LOKA

 3VE03
 
 
 
 
 
 3

Lokaönn

LOKA

 2FV01
 
 
 
 
 1
 

Lýðheilsa

LÝÐH

 1HE04
 1GR04
 
 
 8
 
 

Saga

SAGA

 2FR05
 
 
 
 
 5
 

Skyndihjálp

SKYN

 2GR02
 
 
 
 
 2
 

Stærðfræði

STÆR

 2SD05
 2TV05
 
 
 
 10
 

Upplýsingatækni

UPPD

 1SM03
 
 
 
 3
 
 

Samtals einingar

102

       

21

53

28

Þriðja tungumál - spænska eða þýska - 15 einingar

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Spænska

SPÆN

1SA05
1SB05
1SC05
 
 
   

Þýska

ÞÝSK

1GR05
1BB05
1ÞC05
 
 
   

Samtals einingar

         

15

   

Sérhæfing brautar - 34 einingar

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Eðlisfræði

EÐLI

2AF05
       
5
 

Efnafræði

EFNA

2AE05
       
5
 

Íþróttir

ÍÞRÓ

       
4
   

Stærðfræði

STÆR

2GR05
2VH05  3DF05  3HE05   
10
 10

Samtals einingar

         

4

20

 10

Bundið val á 2. þrepi - nemandi velur 15 einingar. Tvær af þessum námsgreinum þurfa að ná upp á þriðja þrep.

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Efnafræði

EFNA

2GE05
       
 
 

Jarðfræði

JARÐ

2AJ05
2SF05
     
 
 

Líffræði

LÍFF

2FR05
2FL05
     
 
 

Líffæra- og lífeðlisfræði

LÍOL

2BV05
2IL05
 
   
 
 

Næringarfræði

NÆRI

2NÆ05
           

Umhverfisfræði

UMHV

2UN05
           

Samtals einingar

           

15

 

 

Bundið val á 3. þrepi - nemandi velur 15 einingar.

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Eðlisfræði

 EÐLI

 3BR05
           

Efnafræði

 EFNA

 3JE05
 3LÍ05
 
 
     

Jarðfræði

 JARÐ

 3JS05
           

Líffræði

 LÍFF

3DÝ05 
3EF05 
3KD05 
3VU05 
 
 
 

Líffæra- og lífeðlisfræði

 LÍOL

3FR05 
 
 
 
 
 
 

Næringarfræði

NÆRI

3NA05
           

Stærðfræði

STÆR

3FB05
3RÚ05
3TD05
       

Umhverfisfræði

UMHV

3ÍS05
           

Samtals einingar

             

 15

Frjálst val nemenda eru 19 einingar. Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 55 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 45 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

BYRJUNARÁFANGAR - Nemendur sem hafi lokið íslensku, ensku, dönsku eða stærðfræði í grunnskóla með einkunnina C eða C+ hefja nám í eftirtöldum áföngum á 1. þrepi. ÍSLE1UN05ENSK1BY05DANS1GR05 og STÆR1GR05

Síðast breytt 16.06.2020