Opin braut

Námi á opinni braut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum og taka allir nemendur breiðan 117 einingar kjarna.  Nemendur velja síðan 83 einingar úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið í bóklegum áföngum, listgreinaáföngum og öðrum áföngum sem skólinn samþykkir. Bent er á að við skipulagningu náms á opinni stúdentsbraut er nauðsynlegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.  Námið er 200 einingar og því lýkur með stúdentsprófi.

Inntökuskilyrði
Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi til að innritast á brautina.  Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.  Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans.

Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

  • nota þekkingu sína og færni við lausn fjölbreyttra verkefna í lífi og starfi.
  • taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi framtíð sína.
  • takast á við frekara nám á næsta skólastigi.
  • sýna frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði. 
  • njóta umhverfisins, virða það og nýta á skynsamlegan hátt.
  • taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi.
  • nýta sérþekkingu sína sem hann hefur öðlast á brautinni til frekara náms eða starfs.

Brautarlýsing nemenda sem hófu nám á vorönn 2020 eða fyrr.

Neðangreind brautarlýsing á við fyrir nemendur sem hefja nám á haustönn 2020 eða síðar. 
Skipting á annir.

Kjarni allra brauta: 102 einingar

Námsgrein

 

 

 

 

 

1. þrep

2. þrep

3. þrep

Aðferðafræði

RANN
3EM05

 

 

 

 

 
5

Danska

DANS

2LH05
 
 
 
 
5
 

Enska

ENSK

2SG05
2OL05
3OG05
3OR05
 
10
10

Inng. að félagsvísindum

INNF

1IF05
 
 
 
5
 
 

Inng. að náttúruvís.

INNÁ

1IN05
 
 
 
5
 
 

Íslenska

ÍSLE

2MB05
2FR05
3BS05
3RN05
 
10
10

Jarðfræði Eyrbyggju

ÍSJA

2EJ05
 
 
 
 
5
 

Kynjafræði

KYNJ

2KY05
 
 
 
 
5
 

Lokaverkefni

LOKA

 3VE03
 
 
 
 
 
 3

Lokaönn

LOKA

 2FV01
 
 
 
 
 1
 

Lýðheilsa

LÝÐH

 1HE04
 1GR04
 
 
 8
 
 

Saga

SAGA

 2FR05
 
 
 
 
 5
 

Skyndihjálp

SKYN

 2GR02
 
 
 
 
 2
 

Stærðfræði

STÆR

 2SD05
 2TV05
 
 
 
 10
 

Upplýsingatækni

UPPD

 1SM03
 
 
 
 3
 
 

Samtals einingar

102

       

21

53

28

Þriðja tungumál - spænska eða þýska - 15 einingar

Námsgrein

         
1. þrep
2. þrep
3. þrep

Spænska

SPÆN

1SA05
1SB05
1SC05
 
 
   

Þýska

ÞÝSK

1GR05
1BB05
1ÞC05
 
 
   

Samtals einingar

         

15

   

Frjálst val nemenda eru 83 einingar. Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 55 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 45 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

BYRJUNARÁFANGAR - Nemendur sem hafi lokið íslensku, ensku, dönsku eða stærðfræði í grunnskóla með einkunnina C eða C+ hefja nám í eftirtöldum áföngum á 1. þrepi. ÍSLE1UN05ENSK1BY05DANS1GR05 og STÆR1GR05

Síðast breytt 16.06.2020