Fall í áfanga

Nemandi telst fallinn í áfanga ef eitthvert eftirtalinna atriða á við:

  • hann/hún nær ekki lágmarkseinkunn,
  • hann/hún uppfyllir ekki sérreglur áfangans um mætingu eða aðra ástundun,
  • hann/hún hættir í áfanganum eftir að frestur til úrsagnar er útrunninn,
  • honum/henni er vísað úr áfanganum.