Náttúru- og raunvísindabraut - búfræðilína

Landbúnaðarháskóli Íslands og Fjölbrautaskóli Snæfellinga standa saman að námsbraut þar sem nemendur hafa kost á að útskrifast með stúdentspróf frá FSN og búfræðipróf frá LbhÍ.  Búfræðilínu á stúdentsbraut er ætlað að veita nemendum undirbúning undir háskólanám í náttúru- og búvísindum og tekur að jafnaði 4 ár.  Nemendur taka tvö fyrstu árin (4 annir) í Fjölbrautaskóla Snæfellinga þar sem megináherslan er á kjarnagreinar til stúdentsprófs og valdar greinar á sviði raungreina.  Seinni tvö árin taka nemendur við búfræðibraut Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Nemendur brautskrást með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga og búfræðipróf frá Landbúnaðarháskóla Íslands.

Val á nemendum á brautina byggir á því að nemendur hafi reynslu af störfum í landbúnaði og uppfylli önnur þau inntökuskilyrði sem kveðið er á um fyrir búfræðinám í LbhÍ á Hvanneyri.

Hæfniviðmið:
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

  • nota almenna þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda.
  • beita viðurkenndum vísindalegum aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun (m.a. læsi á tölfræðilegar upplýsingar).
  • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags.
  • lesa fræðitexta á íslensku og ensku. 
  • hafi þekkingu og færni til að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf, ekki síst á sviði rekstrar, bútækni, jarð- og búfjárræktar
  • takast á við frekara nám á sviði almennra náttúruvísinda, búvísinda og dýralækninga

Brautarlýsing:

Kjarni 120 einingar

Námsgrein         1. þrep 2. þrep 3. þrep
Bókfærsla BÓKF2BF05         5  
Danska (norðurl.mál) DANS2LH05         5  
Eðlisfræði EÐLI2AF05         5  
Efnafræði EFNA2AE05 EFNA3LÍ05       5 5
Enska ENSK2SG05 ENSK2OL05 ENSK3OG05 ENSK3OR05   10 10
Inngangur að félags- og hugvísindum INNF1IF05       5    
Inngangur að náttúruvísindum INNÁ1IN05       5    
Íslenska ÍSLE2MB05 ÍSLE2FR05 ÍSLE3BS05 ÍSLE3RN05   10 10
Íþróttir         2    
Líffræði LÍFF2FR05 LÍFF2FL05       10  
Lýðheilsa LÝÐH1HE04 LÝÐH1GR04     8    
Skyndihjálp SKYN2GR02         2  
Stærðfræði STÆR2GR05 STÆR2VH05 STÆR3DF05 STÆR3HE05   10 10
Upplýsingatækni UPPD1SM03       3    
Samtals         23 62 35

Nemendur sem hafa lokið íslensku, ensku, dönsku og/eða stærðfræði í grunnskóla með einkunnina C eða C+ hefja nám í eftirtöldum áföngum á 1. þrepi: ÍSLE1UN05ENSK1BY05DANS1GR05 og STÆR1GR05