Viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur sem ljúka skilgreindu starfsnámi á framhaldsskólastigi eiga kost á viðbótarnámi til undirbúnings námi á háskólastigi. Slíku námi lýkur með stúdentsprófi sem er samræmt í tilteknum greinum. 
Stúdentsprófið tryggir ekki aðgang að öllu námi á háskólastigi. Einstakir háskólar eða háskóladeildir setja ýmsar sérkröfur sem nemendur þurfa einnig að uppfylla og í sumum tilvikum þurfa nemendur að gangast undir inntökupróf. Það er því mikilvægt að nemendur sem stefna að inngöngu í tiltekinn skóla á háskólastigi afli sér upplýsinga um þær kröfur sem viðkomandi skóli gerir um undirbúning.

Til þess að fá starfsnám auk viðbótarnáms viðurkennt til stúdentsprófs skulu nemendur ljúka námi eins og tilgreint er hér á eftir.

Viðbótarnámið geta nemendur

  1. skipulagt sjálfir í samráði við hlutaðeigandi framhaldsskóla miðað við skilgreind markmið um áframhaldandi nám á háskólastigi, eða
  2. lokið námi í eftirtöldum greinum þannig að heildarnám þeirra verði eins og tilgreint er í töflunni:

Þriggja til fjögurra ára starfsnám. 
Nemendur skulu hafa lokið námi í skóla með fullnægjandi árangri og einnig áskilinni starfsþjálfun að fullu. Ekki er gerð krafa um að nemendur í löggiltum iðngreinum hafi lokið sveinsprófi. Auk þess skulu nemendur hafa bætt við sig námi í almennum bóklegum greinum þannig að heildarnám í einstökum greinum verði ekki minna en hér greinir:

íslenska 15 einingar
enska 12 einingar
stærðfræði  6 einingar


Fyrra nám nemenda í ofantöldum greinum kemur til frádráttar.

Einnig skulu nemendur bæta við sig námi í

tungumáli eða náttúrufræðigreinum og stærðfræði eða samfélagsgreinum 12 einingar

 

Fyrra nám í þeim námsgreinum sem hér um ræðir kemur ekki til frádráttar. Miða skal við að nám í grein verði ekki minna en 9 einingar samtals. Stærðfræði er þó undanskilin frá 9 eininga reglunni. 

Tveggja til þriggja ára starfsnám. 
Nemendur skulu hafa lokið námi í skóla með fullnægjandi árangri og einnig áskilinni starfsþjálfun að fullu. Ekki er gerð krafa um að nemendur í löggiltum iðngreinum hafi lokið sveinsprófi. Auk þess skulu nemendur hafa bætt við sig námi í almennum bóklegum greinum þannig að heildarnám í einstökum greinum verði ekki minna en hér greinir:

íslenska 15 einingar
enska 15 einingar
saga  6 einingar
náttúruvísindi  9 einingar
stærðfræði  6 einingar
íþróttir  8 einingar

 
Fyrra nám nemenda í ofantöldum greinum kemur til frádráttar.

Einnig skulu nemendur bæta við sig námi í

þriðja máli eða stærðfræði 12 einingar

og 

samfélagsgreinum eða náttúrufræðigreinum eða íþróttagreinum 15 einingar

 

Fyrra nám í þeim námsgreinum sem hér um ræðir kemur ekki til frádráttar. Miða skal við að nám í grein verði ekki minna 9 ein. samtals. Saga og stærðfræði er þó undanskildar frá 9 eininga reglunni.

Starfsnám sem tekur skemmri tíma en tvö ár. 
Nemandi sem lýkur skilgreindu námi í þessum flokki með fullnægjandi árangri og óskar að halda áfram námi á annarri námsbraut getur fengið nám sitt með þessum hætti:

Nám sem nemendur hafa lokið í almennum greinum kemur í öllum tilvikum til frádráttar námi í sömu greinum á þeirri braut sem nemendur innritast á.

Ef nemandi innritast á almenna bóknámsbraut er viðkomandi skóla heimilt að meta sérnám nemenda til allt að 12 eininga á kjörsviði viðkomandi námsbrautar og til allt að 12 eininga í frjálsu vali.

Síðast breytt: 28. febrúar 2011